Om Os

Prisertagsten.dk

er en info hjemmeside beregnet til at give dig en bedre viden om de mange typer af tagsten. Ofte kan det være rigtigt svært at vide hvilke typer tag sten som passer bedst til din bolig eller hvad de forskellige fordele og ulemper er ved hver type. Nogle af de mest benytter typer af tagsten her i Danmark er f.eks.

  • Tegl Tagsten
  • Stål
  • Beton
  • Eternit
  • Tagpap

Vores formål med siden er at besvare så mange som mulige af de spørgsmål du evt. har i forbindelse med at få lagt et nyt tag på din bolig, samt via vores online beregner give dig en ide om hvad det vil koste at få lagt et tag baseret på dine tag data og valg af tagsten.

Folkene bag Priser Tagsten er bestående af en landsdækkende sammenslutning af håndværkere der alle er certificeret uddannet de forskellige aspekter af tagkonstruktioner som f.eks. tagrenovering, nyt tag, indbygning af solvarmeanlæg, rådgivning om valg af tagsten, tegl, skifer, undertag osv. Vi har ca. 100 forskellige tagproffer tilknyttet denne ordning fordelt rundt om i landet.
For at blevet optaget i dette samarbejde kræver vi løbende efteruddannelse indenfor området tagarbejde af alle vores håndværkere på tag akademiet. Dette gør at at alle vores medlemmer:
1. Konstant får opdateret deres viden om evt. ændringer i byggelovgivningen, almenteknisk fælleseje eller andet inden for tagkonstruktionen generelt.
2. Løbende udvikler sine faglige kompetencer, servicekoncept, tilbudsgivning m-m.
3. Altid er opdateret med det nyeste produkter og byggeteknikker.

Hvad er Tag-akademiet?

Tilbage i 2005 foretog byggeriets parter en grundig analyse af hvilke bygningsdele, der oftest indgik i syns- og skønssager på huse. Det viste sig at i langt de fleste tilfælde at være taget. Derudover viste undersøgelsen, at ca. 10% af produktionen i byggesektoren var fejlbehæftet på den ene eller anden måde. I alt svarer til et beløb på omkring 12 mia. danske kroner.

Den regning ender hos husejerne, derfor er dette den største grund til at der blev etableret et Tag-akademiet. Parterne bag etableringen her i blandt Komproment arbejder på at få dette beløb nedbragt ved at give håndværks mestre og håndværkere den fornødne efteruddannelse inden for tag.

Professionel uddannelse

Tag-akademiet er beliggende i Aalborg, og her skal håndværkerene gennemgå og bestå 3 forskellige moduler for at blive certificeret bygningsdelekspert i tagkonstruktioner. Disse Moduler tager afsæt i de 4 hoved indsatsområder: aftaleforhold, byggeproces, uddannelser og viden.

Byg Garanti

Alle vores håndværker er medlemmer af Dansk Byggeri og Byg Garantiordningen, der dækker evt. fejl og mangler ved det arbejde, der udføres af en Tagvirksomheden når der lægges nyt tag eller det gamle renoveres.
Har du nogle spørgsmål ang. vores håndværkers færdigheder eller viden er du meget velkommen til at kontakte os.